Sportovní přípravka s badmintonem DDM

 

Pohybová průprava pro všechny, kteří chtějí sportovat a nemají zcela vyhraněný zájem. Spousta her, soutěží, ale také základy gymnastiky, atletiky, rozvoj kreativity, spolupráce a relaxace. Nebude chybět ani seznámení a realizace vybraných sportovních her. Na každém tréninku se budeme věnovat také 10–15 minut badmintonu. Náplní přípravky je všeobecný rozvoj motorických schopností a učení se specializovaným badmintonovým dovednostem, osvojení si správných návyků a principů badmintonu.

 

Tréninkové skupiny 2023/2024:

Pondělí 15.00 - 16.00 h
Badminton Milo
Úterý 15.00 - 16.00 h Badminton Milo

 

Bližší informace ohledně sportovní přípravky, včetně přihlášek a poplatků, naleznete kliknutím na odkaz, případně na tel. čísle 725 922 533 – Eduard Zacha.

 

Sportovní přípravka s badmintonem DDM

 


Kroužky badmintonu DDM

 

Badmintonový kroužek pro širokou veřejnost. Naučte se hrát jeden z nejstarších sportů na světě. Badminton je mezi sporty jeden z nejnáročnějších, nejkomplexnějších a také nejhezčích! Je to vůbec nejrychlejší raketový sport, ale kromě rychlosti potřebujete ještě sílu, obratnost, vytrvalost a pohyblivost. Každý účastník potřebuje vlastní raketu a míček.

Náplní tréninků jsou hry zaměřené na rychlost, reakci a pohyb; správné držení rakety; získání citu při hře a hlavně vytvoření pozitivního vztahu k pohybu.

Pro hráče jsou organizovány nejméně dvakrát do roku badmintonová soustředění a turnaje. Trenéři kroužků jsou aktivní hráči a profesionální trenéři Badminton Akademie Olomouc.

 

Tréninkové skupiny 2023/2024:

Badminton 1      9 - 13 let      Pondělí      14.00 - 15.00 h      Badminton Milo
Badminton 2 11 - 15 let Čtvrtek 14.30 - 15.30 h Badminton Milo
Badminton 2 (2) 11 - 15 let Čtvrtek 15.30 - 16.30 h Badminton Milo
Badminton 3 13 - 16 let Pátek 14.00 - 15.00 h Badminton Milo
Badminton 3 (2) 13 - 16 let Pátek 15.00 - 16.00 h Badminton Milo

 

Bližší informace ohledně kroužků badmintonu, včetně přihlášek a poplatků, naleznete kliknutím na odkaz, případně na tel. čísle 725 922 533 – Eduard Zacha.

 

Nabídka kroužků